Om Jernia

Jernia eier og driver butikker rettet mot forbrukere i Skandinavia. Jernia driver distribusjon- og detaljhandel innenfor kjøkken, jernvare, verktøy, maling og husholdningsartikler. Totalt distribuerer Jernia varer til mer enn 200 butikker.

Selskapet er eid av investeringsselskapet Canica AS.

 

Ledelsen (Klikk for å åpne) 

Espen Karlsen
CEO
E-post: espen@jernia.no

 

Ingar Gunstad
CFO
E-post: ingar.gunstad@jernia.no

 

Kai Ståle Knutsen
Direktør Kategori & Innkjøp
E-post: kai.stale.knutsen@jernia.no

 

Jim Aagren
Direktør Logistikk og distribusjon
E-post: jim.aagren@jernia.no

 

Lars Lauglo
Senior Business Controller/ Rådgiver etablering & eiendom
E-post: lars.lauglo@jernia.no

 

Per Henriksen Dingsør
HR & Kommunikasjonsdirektør
E-post: per.henriksen.dingsor@jernia.no

 

Trygve Haldorsen
Markedssjef
E-post: trygve.haldorsen@jernia.no

 

Endre Ørvild
Konseptsjef
E-post: endre.orvild@jernia.no

 

Stian Nybro
IT sjef
E-post: stian.nybro@jernia.no

 

Pressekontakter (Klikk for å åpne) 

Per Henriksen Dingsør
HR & Kommunikasjonsdirektør
E-post: per.henriksen.dingsor@jernia.no

 

Karriere (Klikk for å åpne) 

 

 

 

 

Vi bryr oss om miljøet (Klikk for å åpne) 

Jernia er resertifisert til Miljøfyrtårnbedrift

Miljøfyrtårn logo

Jernia ble i oktober 2014 resertifisert til Miljøfyrtårnbedrift. Å være miljøfyrtårnsertifisert betyr at vi tar et bevisst miljøansvar for driften av vårt hovedkontor. Dette er et tiltak for å holde orden i eget hus. Samtidig viser det at vi har like strenge krav til oss selv som til våre leverandører. 

Hva er miljøfyrtårnsertifisering?
Miljøfyrtårn er et frivillig norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan virksomheten sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at de jobber systematisk og dokumentert med miljø. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

For å få bli miljøfyrtårnsertifisert har Jernia oppfylt en rekke miljøkrav innenfor:

   • helse, miljø og sikkerhet
   • innkjøp
   • energiforbruk
   • transport
   • avfallshåndtering

Hensikten med ordningen er å:

   • oppnå et bedre arbeidsmiljø
   • redusere driftskostnader
   • oppnå miljøforbedringer
   • dokumentere miljøvennlig drift

Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no

Grønt punkt

Grøntpunkt logo

Jernia er medlem og kontrollmedlem i Grønt Punkt. I praksis betyr dette at vi tar miljøansvar ved at vi frivillig betaler en avgift for den emballasjen vi importerer og pakker varene våre med.

Vi leter kontinuerlig etter nye metoder å emballere varene våre på som er mer miljøvennlige.

Les mer om denne ordningen på www.grontpunkt.no

 

Copyright © all rights reserved jernia norge.